Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Зв'язатись з нами
Сховати
Угода користувача до розділу Відеотека

Угода користувача до розділу Відеотека

УГОДА КОРИСТУВАЧА

РОЗДІЛУ ВІДЕОТЕКА

1. Загальні положення

1.1. Ця Угода користувача (далі – Угода), користування WEB-сайтом https://migis.ua/video

(далі – Сайт) розроблена Адміністрацією Сайту і визначає умови використання Сайту, а також права та обов’язки його Адміністрації і Користувачів. Угода поширюється також на відносини, пов’язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів сайту.

1.2. Предметом Угоди є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві послуг з використання Сайту і його ресурсів і сервісів, пов’язаних із переглядом відеоматеріалів за тематикою гештальт-терапії (далі – Послуги). До Угоди між Користувачем і Адміністрацією Сайту відносяться всі спеціальні документи, що регулюють надання окремих сервісів Сайту і розміщені у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.

1.3. Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту та його реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття (Акцепт) Користувачем цієї Угоди.

1.4. Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет її зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

1.5. Щоб отримати можливість користування Сайтом, необхідно прийняти цю Угоду Користувача. Користувач приймає Угоду натисканням кнопки прийняття Угоди Користувача при реєстрації на Сайті.

1.6. Терміни та визначення. У цій Угоді, якщо з тексту прямо не випливає інше, такі терміни матимуть такі значення:

 • WEB-сайт – сукупність інформації, текстів, графічних елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації за мережевою адресою (домену) в мережі Інтернет.
 • Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов Оферти цього Договору без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Відповідь про згоду укласти Договір на інших умовах, ніж запропоновано в Оферті, не є акцептом.
 • Контент (вміст) – будь-яке інформаційно-значиме наповнення інформаційного ресурсу (Сайту): тексти, графіка, мультимедіа (аудіо- та/або відеоматеріали, тощо) – вся інформація, яку Користувач може переглядати з дотриманням відповідних норм законності, тільки для особистого користування.
 • Користувач – особа, зареєстрована на Сайті як Користувач з метою отримання інформаційно-консультаційних послуг, перегляду навчальних та інформаційних матеріалів, проведення навчання, та уклала з Адміністрацією Угоду, шляхом акцепту оферти цієї Угоди Користувача.
 • Онлайн-сервіс МІГТІМ – це багатофункціональне мультимедійне рішення для забезпечення можливості Користувачам переглядати (прослуховувати) Контент, розташоване за адресою https://migis.ua/video
 • Особистий кабінет Користувача – сукупність захищених сторінок Сайту, створених у результаті реєстрації Користувача, використовуючи які, Користувач має можливість оплатити доступ до інформаційно-консультаційних послуг, планувати і проводити навчання, переглядати відео файли. У Особистому кабінеті забезпечується можливість зміни відомостей про Користувача, пароля, а також здійснення інших дій, передбачених явними функціями Особистого кабінету.
 • Піддомен (Сайт) – домен, який є частиною домену вищого рівня (WEB-сайту), який створений з метою безпосереднього входу на Сайт для отримання інформаційно-методичних матеріалів і послуг відповідно до умов договору та може мати будь-яку мережеву адресу в мережі Інтернет після символу "/" і ідентифікатора доменної зони.
 • Послуга – надання технічної можливості Користувачу здійснювати перегляд Контенту, Розміщеного на Сайті, за плату, впродовж строку, визначеного цією Угодою.
 • Реєстрація на Сайті – створення облікового запису з метою входу на Сайт для одержання безпосередньо інформаційно-методичних матеріалів і Послуг.
 • Сторони – Адміністрація сайту та Користувач.
 • Фрейм (HTML) – у мові HTML, веб-дизайн: область вікна браузера для подання окремої веб-сторінки сайту.

Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Угоди, тлумачаться Сторонами у відповідності з нормами міжнародних договорів і сформованими в мережі Інтернет звичайними правилами тлумачення відповідних термінів.

Назви змістів (статей) цієї Угоди призначені виключно для зручності користування текстом Угоди і буквального юридичного значення не мають.

2. Статус Сайту

2.1. Сайт – є комерційним інтернет-ресурсом який являє собою сукупність інформації, що міститься в інформаційній системі забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою.

2.2. Усі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені, під-доменів, кореневого під-домена) належать Адміністрації Сайту. Остання надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам у відповідності з цією Угодою, законодавством України, договорів і угод країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

2.3. Цією Угодою встановлені умови, згідно з якими права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, програмами для ЕОМ, іншими немайновими правами) у складі окремих розділів Сайту належать Адміністрації Сайту.

2.4. Дана Угода вступає в силу з моменту реєстрації Користувача в якості Користувача на Сайті і має силу до моменту її розірвання будь-якої із Сторін.

2.5. Дана Угода поширюється на всіх Користувачів Сайту, незалежно від мети їхнього використання Сайту, і являє собою публічну оферту. Дія даної Угоди поширюється на Користувачів з моменту Реєстрації та кожного наступного доступу до Сайту за допомогою Логіну та Паролю. Натисканням кнопки «Зареєструватися» Користувач висловлює свою повну згоду та розуміння того, що дана Угода поширюється на будь-який наданий Користувачу Контент та/або Послугу за допомогою сервісу Сайту. Укладати цю Угоду мають право особи віком від 18 років. У випадку незгоди з цими умовами Угоди або з її окремими положеннями Користувач зобов’язується припинити перегляд та будь-яке використання Сайту.

2.6. Сайт, що існує на даний момент, а також будь-який його розвиток, або додавання до нього нових послуг, є предметом цієї Угоди.

2.7. Користувач розуміє і погоджується з тим, що всі послуги Сайту надаються «як є» і що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за всі затримки, збої, видалення або не збереження будь-якої персональної інформації у зв’язку з порушеннями електропостачання або збоями в мережі Інтернет. Всі питання, пов’язані з купівлею відповідного для цього обладнання і наладкою відео-зв’язку на Сайті вирішуються Користувачем самостійно і не підпадають під дію цієї Угоди.

3. Адміністрація Сайта

3.1. Під Адміністрацією Сайту (раніше і далі – Адміністрація Сайту, Адміністрація) в цій Угоді та інших спеціальних документах, розміщених на Сайті, розуміється як Фізична особа – підприємець Бичкова Наталія Анатоліївна, суб’єкт господарювання, зареєстрований відповідно до законодавства України, адреса місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Генерала Грушевого, буд. 12, кв. 95.

3.2. Звернення, пропозиції і претензії фізичних і юридичних осіб до Адміністрації Сайту у зв’язку з цією Угодою і всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні, а також для запитів уповноважених законодавством України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, можуть бути спрямовані на поштову адресу ФОП Бичкова Н.А., зазначену у п. 3.1. цієї Угоди або за електронною адресою: mymigis.ua@gmail.com.

3.3. Щодо функціонування і розвитку Сайту Адміністрація керується законодавством України, нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, цією Угодою та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністрацією Сайту метою регламентації надання Користувачам окремих сервісів Сайту.

3.4. Ніякі положення цієї Угоди не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації Сайту. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації Сайту може бути надано виключно за письмовою угодою з Адміністрацією Сайту.

3.5. Сплата будь-яких банківських (фінансових) комісій, що пов’язані з оплатою Послуг та/або будь-яких інших платежів, здійснюється Користувачем за власний рахунок за тарифами, що діють на момент здійснення платежу та встановлені особами, що забезпечують надання послуг з переказу коштів.

3.6. Адміністрація не здійснює обробку платежів Користувача. Адміністрація не здійснює збір та/або обробку банківських даних Користувача, пов’язаних із здійсненням платежів, не зберігає відомості щодо банківських карт Користувача на власних ресурсах, включаючи Сайт, Сервіс, сервери, хмарні ресурси та/або будь-які інші технології накопичення та зберігання даних.

3.7. Адміністрація залишає за собою право в майбутньому змінювати умови оплати Послуг та розмір їх вартості в односторонньому порядку шляхом внесення змін до цього Договору, яке відбувається шляхом оприлюднення відповідних змін на Сайті без окремого повідомлення кожного Користувача про такі зміни.

3.8. Адміністрація не несе жодної відповідальності за відповідність Контенту очікуванням Користувача, рівно як і за наслідки будь-яких дій та/або рішень, вчинених (прийнятих) Користувачем за наслідками ознайомлення із Контентом.

4. Реєстрація на Сайті і статус Користувача

4.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною та добровільною.

Адміністрація надає Користувачу після його реєстрації на Сайті доступ до інформації про Сайт, відеоматеріали, курси, програми навчання, розміщених на Сайті, які доступні для перегляду Користувачами за плату.

Під час реєстрації на Сайті, Користувач має можливість обрати мову, на якій буде отримувати інформацію про Сайт та послуги.

4.2. Користувачами Сайту можуть бути фізичні особи – Користувачі, зареєстровані на Сайті і які прийняли умови цієї Угоди, досягли допустимого віку зазначеного в п. 2.5. цієї Угоди, є відносно психічно здоровими людьми і використовують сервіси та ресурси Сайту протягом строку визначеного Адміністрацією.

4.3. При реєстрації на Сайті Користувач зобов’язаний надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персонального облікового запису, включаючи унікальний для кожного Користувача логін (номер телефону та/або адресу електронної пошти), а також прізвище, ім’я та по-батькові (за наявності). Реєстраційна форма Сайту може запитувати у Користувача додаткову інформацію, як при реєстрації, так і після неї.

4.4. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту, наданої інформації та її чистоту від претензій третіх осіб при реєстрації відповідно до законодавством України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

4.5. Після надання інформації, зазначеної у п. 4.3. цієї Угоди і правильного послідовного виконання всіх реєстраційних дій на Сайті створюється персональна сторінка Користувача.

4.6. При реєстрації Користувач погоджується з цією Угодою та приймає на себе зазначені в ньому права і обов’язки, пов’язані з використанням та функціонуванням Сайту, а також несе повну відповідальність перед Адміністрацією та/або третіми особами за порушення умов цієї Угоди.

4.7. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Адміністрації є підстави вважати, що надана інформація невірна, неповна або неточна, Адміністрація має право призупинити або скасувати реєстрацію та відмовити у використанні сервісу Сайту.

4.8. Приймаючи цю Угоду шляхом реєстрації на Сайті, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Адміністрацією його персональних даних наданих при реєстрації, а також розміщених Користувачем добровільно. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання користувачам Послуг, в тому числі, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати сервіси і розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи Сайту.

4.9. Вибраний Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання.

4.10. Якщо Користувачем не доведено зворотне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються виконаними відповідними Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю і/або персональній сторінці Користувача, або розповсюдження логіна і пароля Користувач зобов’язаний негайно повідомити про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.

4.11. Адміністрація не несе відповідальності за безпеку доступу до даних розміщених на Сайті. Користувач несе самостійну відповідальність за збереження даних, що розміщуються на Сайті.

5. Доступ до Контенту і розрахунки

5.1. Користувач самостійно та на власний розсуд обирає Контент, розміщений Сайті, доступ до якого Користувач бажає отримати.

5.2. Опис кожної одиниці Контенту містить вартість (ціну), сплативши яку Користувач отримує доступ до обраного Контенту.

5.3. Послуги (доступ до Контенту) надаються на умовах попередньої оплати.

5.4. Оплата здійснюється за безготівковим розрахунком, на банківський рахунок Адміністрації.

5.5. З моменту оплати Користувачем доступу до відповідної одиниці Контенту, Користувач отримує можливість необмеженого перегляду (прослуховування) відповідної одиниці Контенту впродовж 6 (шести) місяців, з моменту оплати доступу. Після спливу зазначеного терміну доступ до Контенту можливий за умови повторної оплати доступу за повною вартістю, що діятиме на момент оплати.

5.6. Перелік одиниці Контенту, доступ до яких оплачений Користувачем, відображається у Особистому кабінеті Користувача.

5.7. Сплачені грошові кошти не підлягають поверненню Користувачу, крім випадків, прямо передбачених цією Угодою або положеннями чинного законодавства України.

5.8. Сторони дійшли згоди, що оплата Користувачем доступу до будь-якої одиниці Контенту, розміщеного на Сайті, є достатнім і беззаперечним підтвердженням Акцепту Користувачем цієї Угоди у повному обсязі, включно з усіма додатками, доповненнями і невід’ємними частинами.

6. Права та обов’язки Користувача

6.1. Користувач має право на умовах, викладених на Сайті:

 • Звертатися до Адміністрації Сайту з консультаційних питань користування сервісом Сайту;
 • Отримувати Послуги, за умови їх попередньої оплати.

6.2. При користуванні Послугами Сайту Користувач зобов’язаний:

 • суворо дотримуватися положень чинного законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, цієї Угоди та інших спеціальних документів Адміністрації Сайту;
 • ознайомитися з функціональними можливостями онлайн-сервісу МІГТІМ, зазначеними на Сайті;
 • надавати при реєстрації достовірні і повні дані, стежити за їх актуалізацією;
 • здійснювати оплату за доступ до платного Контенту;
 • інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до персональної сторінки та/або про несанкціонований доступ та/або використання пароля і логіна Користувача;
 • не передавати третім особам пароль доступу до власної персональної сторінки або до окремої що міститься на ній інформації у разі, якщо це може призвести до порушення законодавства, цієї Угоди, спеціальних документів Адміністрації сайту;
 • не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об’єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;
 • здійснювати резервне копіювання інформації, важливої для Користувача, що зберігається на його персональній сторінці;

6.3. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі, за розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація Сайту рекомендує утриматися від здійснення останніх.

6.4. Користувачеві при використанні Сайту категорично забороняється:

6.4.1. В незаконному порядку реєструватися в якості Користувача від імені або замість іншої особи тобто, створювати «фальшивий аккаунт»;

6.4.2. Вводити Користувачів в оману щодо своєї особи, а також будь-якої іншої недостовірної інформації;

6.4.3. Спотворювати відомості про себе;

6.4.4. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

 • містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;
 • є вульгарною або непристойною, що містить нецензурну лексику, містить порнографічні фото-відео матеріали, зображення, тексти або сцени сексуального характеру;
 • містить сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами;
 • містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
 • пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
 • містить екстремістські матеріали;
 • пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій, що містить інформацію обмеженого доступу, включаючи але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
 • містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, у тому числі "цифрових наркотиків" (звукових файлів, що діють на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення та поради щодо вживання;
 • носить шахрайський характер;
 • а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

6.4.5. Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Адміністрації і/або третіх осіб;

6.4.6. Здійснювати масові розсилки повідомлень без згоди Користувачів Сайту;

6.4.7. Використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів або персональних сторінок Користувачів;

6.4.8. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми;

6.4.9. Використовувати без спеціального на те дозволу Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та/або взаємодії з Сайтом і його сервісами;

6.4.10. Будь-яким способом, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;

6.4.11. Здійснювати незаконні збір та обробку персональних даних інших осіб;

6.4.12. Здійснювати (намагатися отримати) доступ до будь-яких Послуг іншим способом, окрім як через інтерфейс наданий Адміністрацією Сайту, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві згідно з окремою угодою з Адміністрацією Сайту;

6.4.13. Відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати Контент для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві у відповідності з умовами окремої угоди з Адміністрацією;

6.4.14. Розміщувати комерційну та/або політичну рекламу;

6.4.15. Розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, обмежує інтереси Користувачів або по іншим причинам є небажаною для розміщення на Сайті.

6.5. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, здійснюючи їх на свій власний страх і ризик.

6.6. У разі незгоди Користувача з цією Угодою або її оновленням, Користувач зобов’язаний відмовитися від її використання, проінформувавши про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.

7. Права та обов’язки Адміністрації Сайту

7.1. Адміністрація Сайту має право:

 • на власний розсуд вносити зміни в дану Угоду, у тому числі щодо вартості Послуг та/або строку дії доступу до оплаченого Контенту;
 • на свій розсуд обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної Користувачем;
 • Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовуванні скрипти, програмне забезпечення та інші об’єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого;
 • Адміністрація залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цієї Угоди, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цією Угодою (включаючи особисті повідомлення), призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією;
 • Адміністрація Сайту закріплює за собою право видалити обліковий запис Користувача, персональний аккаунт Користувача та/або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач представляє загрозу для Сайту та його Користувачів;
 • Відмовити у реєстрації облікового запису Користувача, обліковий запис якого було раніше видалено за порушення умов Угоди;
 • Адміністрація Сайту має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов’язаною з функціонуванням Сайту, а також інформацією Користувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів Сайту. Для цілей організації функціонування та технічної підтримки Сайту і виконання цієї Угоди, Адміністрація Сайту має технічну можливість доступу до персональної сторінки Користувача, яку реалізує тільки у випадках, встановлених цією Угодою;
 • Адміністрація Сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність і послуги.

7.2. Адміністрація Сайту зобов’язується:

 • здійснювати захист облікового запису Користувача від несанкціонованого доступу, знищення розміщеної Користувачем інформації, а також інших неправомірних дій стосовно такої інформації усіма що знаходяться в її розпорядженні технічними засобами;
 • у разі розміщення Користувачем інформації, поширення якої обмежено або заборонено чинним законодавством України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів або винести Користувачеві попередження і видалити таку інформацію, або видалити обліковий запис Користувача, або застосувати один або декілька заходів одночасно;
 • надати всю доступну інформацію про Користувача уповноваженим на те органам державної влади у випадках, встановлених чинним законодавством.
 • На вимогу Користувача надати інформацію про Послуги, вартість та/або строки доступу до Контенту.

8. Умови про інтелектуальні права

8.1. Адміністрація Сайту має всі необхідні права (ліцензію), яка надає дозвіл розміщувати Контент на Сайті, з правом дозволяти перегляд (прослуховування) Контенту третім особам за плату.

8.1.1. Всі об’єкти, розміщені на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об’єкти та їх збірки (далі - Контент), є об’єктами виключних прав Адміністрації, всі права на ці об’єкти захищені. Всі об’єкти (Контент), розташовані на сторінках Сайту, містять конфіденційну інформацію і охороняються законодавством України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

8.1.2. Крім випадків, прямо встановлених цією Угодою, а також чинним законодавством України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, ніякий Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у Фреймі, опублікований, завантажений, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник висловив свою згоду на вільне використання Контенту будь-якою особою, про що міститься окреме явно виражене застереження на Сайті.

8.1.3. Перегляд (прослуховування) Користувачем Контенту, дозволяється виключно за умови особистого одноособового перегляду (прослуховування) Контенту Користувачем, зі збереженням всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереженні твору в незмінному вигляді.

8.1.4. Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома (публікувати на Сайті) будь-який Контент, зокрема з інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності. Рівною мірою Користувач позбавлений права будь-якого поширення Контенту, розміщеного на Сайті без прямої письмової згоди Адміністрації.

8.1.5. Будь-яке використання Сайту або Контенту, крім дозволеного в цій Угоді або у разі явної згоди правовласника на таке використання, без попереднього письмового дозволу правовласника, категорично заборонено.

8.1.6. Якщо інше явно не зазначено в цій Угоді, ніщо в цій Угоді не може розглядатися як передача виключних прав на Контент. Жодне із положень цієї Угоди не може тлумачитися як відмова Адміністрації та/або автора Контенту від будь-яких авторських та/або суміжних прав на Контент, рівно як і не може тлумачитися як надання Користувачу можливості у будь-який спосіб здійснювати розповсюдження Контенту.

8.2. Відповідальність за порушення виключних прав.

8.2.1. Користувач не має права завантажувати, публікувати або передавати Контент, якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій, придбаними або переданими йому у відповідності з законодавством України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів;

8.2.2. У випадку виявлення Адміністрацією фактів незаконного копіювання, завантаження, будь-якого іншого поширення Користувачем Контенту, Користувач сплачує на підставі письмової вимоги Адміністрації штраф у розмірі, еквівалентному 500 (п’ятсот) євро на дату здійснення платежу, впродовж 3 (трьох) календарних днів з моменту направлення Адміністрацією відповідної вимоги, а також відшкодовує усі завдані збитки.

9. Функціонування Сайту і відповідальність при його використанні

9.1. Користувачі несуть відповідальність за власні дії у зв’язку зі створенням та розміщенням інформації на Сайті, у відповідності до чинного законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

9.2. Адміністрація Сайту надає технічну можливість використання Сайту Користувачами, але не контролює і не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Сайту.

9.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем цієї Угоди.

9.4. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за технічні збої під час проведення онлайн-семінарів, за затримку проведення онлайн-семінарів, а також за невідповідність змісту онлайн-семінарів та/або Контенту та/або будь-яких інших мультимедійних матеріалів очікуванням Користувача.

9.5. Видалення облікового запису Користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної на Сайті, а також всієї інформації, введеної при реєстрації на Сайті.

9.6. Адміністрація Сайту забезпечує функціонування і працездатність Сайту. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликані ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки комп’ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликані або пов’язані зі скачуванням та/або переглядом матеріалів з Сайту або внаслідок переходу за посиланнями, розміщеними на Сайті.

9.7. Адміністрація Сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність і послуги.

9.8. Обмеження відповідальності Адміністрації Сайту:

 • Сайт і його сервіси, включаючи всі скрипти, додатки, Контент і оформлення Сайту поставляються «як є». Адміністрація відмовляється від будь-яких гарантій того, що Сайт або його сервіси можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання. Адміністрація не може гарантувати та не обіцяє жодних специфічних результатів від використання Сайту та/або його сервісів, перегляду (прослуховування) Контенту;
 • Щоб уникнути непорозумінь Користувачеві слід дотримуватись обережності у завантаженні з Сайту або з розміщеними на ньому посиланнях і використанні будь-яких файлів, у тому числі програмного забезпечення. Адміністрація Сайту наполегливо рекомендує використовувати тільки ліцензійне, в тому числі антивірусне, програмне забезпечення;
 • Використовуючи Сайт, Користувач погоджується з тим, що переглядає за допомогою Сайту будь-які матеріали на свій власний ризик і несе особисту відповідальність за можливі наслідки ухвалених рішень та/або вжитих дій (бездіяльності) і будь-які пов’язані із такими рішеннями та/або діями збитки;
 • Ні за яких обставин Адміністрація Сайту або її представники не несуть відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликаний у зв’язку з використанням Сайту, вмісту Сайту або інших матеріалів, до яких Ви або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту, навіть якщо Адміністрація Сайту попереджала або вказувала на можливість такої шкоди.

9.9. Ви повністю розумієте і погоджуєтесь з тим, що Адміністрація Сайту не гарантує відсутності помилок і збоїв, у тому числі щодо роботи програмного забезпечення. Адміністрація Сайту докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок у разі їх виникнення, в максимально короткі терміни.

10. Конфіденційність

10.1. Сторони визнають конфіденційною будь-яку інформацію отриману Сторонами один від одного в процесі виконання цієї Угоди.

10.2. Сторони зобов’язуються не розголошувати конфіденційну інформацію без згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли така інформація повинна бути передана на законних підставах і обґрунтованим вимогам компетентних органів державної влади відповідно до законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, а також вживати всіх заходів захисту для того, щоб конфіденційна інформація стала відома третім особам.

10.3. Передача інформації третім особам або інше розголошення інформації, визнаної за цією Угодою конфіденційною, може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої Сторони.

10.4. За розголошення конфіденційної інформації та завдану внаслідок цього шкоду Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України, договорами і угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, конвенцій, протоколів.

11. Умови обробки персональних даних

11.1. Умови про обробку персональних даних регулюються Політикою конфіденційності та Положенням про cookie-файли, які є невід’ємними складовими частинами цієї Угоди.

12. Прикінцеві положення

12.1. Ця Угода являє собою Договір між Користувачем і Адміністрацією Сайту щодо порядку використання Сайту і його сервісів і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністрацією;

12.2. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України, а також норм міжнародного права.

12.3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач та Адміністрація Сайту прикладуть усі зусилля для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У випадку, якщо спори не будуть дозволені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

12.4. Ця Угода вступає в силу з моменту приєднання Користувача до неї і діє протягом невизначеного терміну.

12.5. Ця Угода складена українською мовою і може бути надана Користувачу для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності українськомовної версії Угоди і версії Угоди на іншій мові, застосовуються положення україномовної версії цієї Угоди.

12.6. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди буде визнано недійсним або не матиме юридичної сили з будь-яких інших причин (підстав), це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.

 

Рекомендовані статті
ХОЧЕТЕ ЗАЛИШИТИ ВІДГУК?
Відгуки інших користувачів (0)
Тут ще немає жодного відгуку.